ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 กว 5682 กทม.

ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 กว 5682 กทม.


ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 กว 5682 กทม.
กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 1,609.17 บาท

เอกสารแนบ

img-Y12032638

ขนาดไฟล์:0.68 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง