ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2563 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 20

ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2563 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 20

ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2563 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 20 กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 6,634 บาท

เอกสารแนบ

img-Y13031852

ขนาดไฟล์:0.45 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 70 ครั้ง