ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2563 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จ้างซักผ้าม่านด้วยระบบอบแห้งพร้อมรีดอัดกลีบ บริเวณห้องรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 14

ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2563 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จ้างซักผ้าม่านด้วยระบบอบแห้งพร้อมรีดอัดกลีบ บริเวณห้องรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 14

ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2563 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จ้างซักผ้าม่านด้วยระบบอบแห้งพร้อมรีดอัดกลีบ บริเวณห้องรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 14

เอกสารแนบ

IMAGE

ขนาดไฟล์:0.91 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 42 ครั้ง