ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 3)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 3)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 3) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/36618/nws/13