ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศศ 2499 กทม. จำนวน 1 ลูก

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศศ 2499 กทม. จำนวน 1 ลูก

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองการบิน ได้ให้คววามเห็นชอบรายงานขอจ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศศ 2499 กทม. จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินงบประมาณ 4,280 บาท (สี่พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)นั้น บัดนี้ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอราคาเป็นเงิน 4,280 บาท (สี่พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

เอกสารแนบ

804

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 49 ครั้ง