ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จ้างทำป้ายชื่อและตำแหน่ง จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จ้างทำป้ายชื่อและตำแหน่ง จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จ้างทำป้ายชื่อและตำแหน่ง จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท เอสที ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เป็นเงิน 6,634 บาท

เอกสารแนบ

img-Y21085128

ขนาดไฟล์:0.47 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง