ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุสิ้นเปลือง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุสิ้นเปลือง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุสิ้นเปลือง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/36912/nws/13