ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการการสำรวจทัศนคติเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ภายใต้กระบวนการทุนทางสังคม กรณีศึกษาป่าในเมือง ท้องที่จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการการสำรวจทัศนคติเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ภายใต้กระบวนการทุนทางสังคม กรณีศึกษาป่าในเมือง ท้องที่จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการการสำรวจทัศนคติเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ภายใต้กระบวนการทุนทางสังคม กรณีศึกษาป่าในเมือง ท้องที่จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/36967/nws/13