ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และจัดแสดงโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และจัดแสดงโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และจัดแสดงโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน) 

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/37014/nws/13