ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคกลาง จ.นครสวรรค์ มีระยะเวลาจ้าง 9 งวด 18 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ นางจันทนี เพียรกสิวิทย์ เป็นเงินทั้งสิ้น 76,800 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

816

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 69 ครั้ง