ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 ห้องที่ปรึกษารัฐมนตรี และฝ่ายธุรการและงานบุคคล

ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 ห้องที่ปรึกษารัฐมนตรี และฝ่ายธุรการและงานบุคคล

ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 ห้องที่ปรึกษารัฐมนตรี และฝ่ายธุรการและงานบุคคล

เอกสารแนบ

img-Z03045354

ขนาดไฟล์:0.40 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง