ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างซ่อมประตูทางเข้า-ออกบรเวณห้องส่วนการคลัง เลขที่ 20/2563 ลงวันที่ 28 พ.ย.2562 กับบริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด เป็นเงิน 4,815 บาท

ใบสั่งจ้างซ่อมประตูทางเข้า-ออกบรเวณห้องส่วนการคลัง เลขที่ 20/2563 ลงวันที่ 28 พ.ย.2562 กับบริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด เป็นเงิน 4,815 บาท

ใบสั่งจ้างซ่อมประตูทางเข้า-ออกบรเวณห้องส่วนการคลัง เลขที่ 20/2563 ลงวันที่ 28 พ.ย.2562 กับบริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด เป็นเงิน 4,815 บาท

เอกสารแนบ

Image031219160302

ขนาดไฟล์:0.81 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 45 ครั้ง