ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจโลมาในทะเลสาบสงขลาด้วยเทคนิคการบันทึกคลื่นเสียง (Sound Acoustics) และจัดทำฐานข้อมูลสัตว์ทะเลหายากพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง)

ประกาศศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจโลมาในทะเลสาบสงขลาด้วยเทคนิคการบันทึกคลื่นเสียง (Sound Acoustics) และจัดทำฐานข้อมูลสัตว์ทะเลหายากพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง)

ประกาศศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจโลมาในทะเลสาบสงขลาด้วยเทคนิคการบันทึกคลื่นเสียง (Sound Acoustics) และจัดทำฐานข้อมูลสัตว์ทะเลหายากพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/37164/nws/13