ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านช่างอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านช่างอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ กองการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านช่างอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา ภายในวงเงินงบประมาณ 93,540 บาท (เก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 นั้น
บัดนี้ พ.อ.อ.สนั่น มากคง เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอราคาอัตราเงินเดือนๆ ละ 31,180 บาท รวมจำนวน 3 เดือน เป็นจำนวนเงิน 93,540 บาท (เก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เนื่องจากราคาที่เสนอเท่ากับวงเงินงบประมาณที่เห็นชอบเห็นควรเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ในครั้งนี้

เอกสารแนบ

img-191206093554

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 76 ครั้ง