ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮษ-๒๖๔๙ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮษ-๒๖๔๙ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮษ-๒๖๔๙ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

สามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/37275/nws/13