ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮษ-๒๖๕๐ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮษ-๒๖๕๐ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮษ-๒๖๕๐ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

สามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/37276/nws/13