ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกษสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วม ท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 นครศรีธรรมราช)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกษสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วม ท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 นครศรีธรรมราช)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกษสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วม ท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 นครศรีธรรมราช)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/37278/nws/13