ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสมุดประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน จำนวน 2,500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัั่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัมนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 นครศรีธรรมราช)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสมุดประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน จำนวน 2,500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัั่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัมนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 นครศรีธรรมราช)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสมุดประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน จำนวน 2,500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัั่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัมนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 นครศรีธรรมราช)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/37307/nws/13