ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 )

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 )

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/37337/nws/13