ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศศ 2499 กทม.

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศศ 2499 กทม.

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองการบินได้มีโครงการจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศศ 2499 กทม. นั้น บัดนี้ การจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศศ 2499 กทม. จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด (ผู้มีอาชีพรับจ้าง) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 23,636.84 บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

เอกสารแนบ

837

ขนาดไฟล์:0.34 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง