ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/37359/nws/13