ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วม วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ สวนสาธารณะโขดปอ อ.เมือง จ.ระยอง ส่วนพิธีการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วม วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ สวนสาธารณะโขดปอ อ.เมือง จ.ระยอง ส่วนพิธีการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วม วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ สวนสาธารณะโขดปอ อ.เมือง จ.ระยอง ส่วนพิธีการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/37372/nws/13