ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลและเก็บตัวอย่างความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในป่าชายเลน สังคมพืชและโครงสร้างป่าชายเลนในท้องที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1(ตราด))

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลและเก็บตัวอย่างความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในป่าชายเลน สังคมพืชและโครงสร้างป่าชายเลนในท้องที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1(ตราด))

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลและเก็บตัวอย่างความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในป่าชายเลน สังคมพืชและโครงสร้างป่าชายเลนในท้องที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1(ตราด)) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/37440/nws/13