ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลการเติบโตของสังคมพิชในแปลงตัวอย่างถาวรขนาด 1 เฮกเตอร์ จำนวน 1 แปลง ในท้องที่จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด))

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลการเติบโตของสังคมพิชในแปลงตัวอย่างถาวรขนาด 1 เฮกเตอร์ จำนวน 1 แปลง ในท้องที่จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด))

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลการเติบโตของสังคมพิชในแปลงตัวอย่างถาวรขนาด 1 เฮกเตอร์ จำนวน 1 แปลง ในท้องที่จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด)) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/37443/nws/13