ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเผยแพร่แผนการจัดการความรู้ จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเผยแพร่แผนการจัดการความรู้ จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเผยแพร่แผนการจัดการความรู้ จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

สามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/37596/nws/13