ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/37672/nws/