ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุอะไหล่ STANDART PART จำนวน 6 รายการ และรายการอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 5 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด 69 ครั้ง 4 ส.ค. 2560

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุอะไหล่ STANDART PART จำนวน 6 รายการ และรายการอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 5 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
4 ส.ค. 2560

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุอะไหล่ STANDART PART จำนวน 6 รายการ และรายการอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 5 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
4 ส.ค. 2560

เอกสารแนบ

article_20170804153303

ขนาดไฟล์:0.43 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง