ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอะไหล่ STANDARD PART จำนวน 6 รายการ และรายการอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 5 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอะไหล่ STANDARD PART จำนวน 6 รายการ และรายการอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 5 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอะไหล่ STANDARD PART จำนวน 6 รายการ และรายการอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 5 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ

article_20170817174433

ขนาดไฟล์:0.45 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 47 ครั้ง