ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการพนักงานขับรถยนต์กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด (13-18 มกราคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการพนักงานขับรถยนต์กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด (13-18 มกราคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการพนักงานขับรถยนต์กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด (13-18 มกราคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง) สามารถดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/newsAll/13

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-พนักงานขับรถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด13-18ม

ขนาดไฟล์:0.14 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง