ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและการกำหนดราคากลาง ในการจ้างเหมาจัดทำหลักเขตและป้ายสังกะสี ตามโครงการจัดทำป้ายและหลักเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับ อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลโครงการตา

รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและการกำหนดราคากลาง ในการจ้างเหมาจัดทำหลักเขตและป้ายสังกะสี ตามโครงการจัดทำป้ายและหลักเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับ อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลโครงการตา

รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและการกำหนดราคากลาง ในการจ้างเหมาจัดทำหลักเขตและป้ายสังกะสี ตามโครงการจัดทำป้ายและหลักเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับ อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลโครงการตา

เอกสารแนบ

article_20170823144027

ขนาดไฟล์:16.97 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง