ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่1(ตราด) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภาพนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลชีพลักษณ์ของพันธ์ไม้ป่าชายเลนและการตรวจวัดสภาพภูมิอากาศระดับจุลภาคของพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดตราดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่1(ตราด) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภาพนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลชีพลักษณ์ของพันธ์ไม้ป่าชายเลนและการตรวจวัดสภาพภูมิอากาศระดับจุลภาคของพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดตราดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่1(ตราด) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภาพนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลชีพลักษณ์ของพันธ์ไม้ป่าชายเลนและการตรวจวัดสภาพภูมิอากาศระดับจุลภาคของพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดตราดโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/37909/nws/13

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก

ขนาดไฟล์:0.57 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง