ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานติดตามและพัฒนาแปลงสวนรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ในท้องที่จังหวัดตราด โดยวิธีเจาะจง (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่1 ตราด)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานติดตามและพัฒนาแปลงสวนรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ในท้องที่จังหวัดตราด โดยวิธีเจาะจง (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่1 ตราด)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานติดตามและพัฒนาแปลงสวนรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ในท้องที่จังหวัดตราด โดยวิธีเจาะจง (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่1 ตราด) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/37914/nws/13

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ขนาดไฟล์:0.47 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง