ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือประมงที่เป็นอันตรายและอาจมีผลกระทบต่อพะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูน ในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือประมงที่เป็นอันตรายและอาจมีผลกระทบต่อพะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูน ในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือประมงที่เป็นอันตรายและอาจมีผลกระทบต่อพะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูน ในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/37944/nws/13

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูล

ขนาดไฟล์:0.32 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 31 ครั้ง