ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อหน่วยงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 )

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อหน่วยงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 )

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อหน่วยงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ( สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/37968/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อหน่วยงาน โดยวิธีเแพาะเจาะจง

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง