ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 28/2563 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณห้องประชุมปลัดกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17

ใบสั่งจ้างเลขที่ 28/2563 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณห้องประชุมปลัดกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17

ใบสั่งจ้างเลขที่ 28/2563 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณห้องประชุมปลัดกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17

เอกสารแนบ

28

ขนาดไฟล์:0.93 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง