ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 32/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ COMFORT ชนิดแขวน ขนาด 18,657.16 BTU บริเวณกองกฎหมาย ชั้น 15

ใบสั่งจ้างเลขที่ 32/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ COMFORT ชนิดแขวน ขนาด 18,657.16 BTU บริเวณกองกฎหมาย ชั้น 15

ใบสั่งจ้างเลขที่ 32/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ COMFORT ชนิดแขวน ขนาด 18,657.16 BTU บริเวณกองกฎหมาย ชั้น 15

เอกสารแนบ

32

ขนาดไฟล์:0.78 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 39 ครั้ง