ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการสนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางระบบนิเวศป่าชายเลนและ บ้านปูบ้านปลา แหล่งเพาะพันธ์อนุบาลสัตว์น้ำวัดคงคาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 )

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการสนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางระบบนิเวศป่าชายเลนและ บ้านปูบ้านปลา แหล่งเพาะพันธ์อนุบาลสัตว์น้ำวัดคงคาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 )

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการสนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางระบบนิเวศป่าชายเลนและ บ้านปูบ้านปลา แหล่งเพาะพันธ์อนุบาลสัตว์น้ำวัดคงคาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/37976/nws/13

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการสนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้

ขนาดไฟล์:0.32 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง