ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สบทช.4) (โครงสร้างใหม่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังวิจารณ์)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สบทช.4)  (โครงสร้างใหม่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (รับฟังวิจารณ์)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สบทช.4)

(โครงสร้างใหม่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(รับฟังวิจารณ์) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/38025/nws/13