ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง จ้างเหมางานซ่อมแซมเคาท์เตอร์เตรียมอาหารชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง จ้างเหมางานซ่อมแซมเคาท์เตอร์เตรียมอาหารชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง จ้างเหมางานซ่อมแซมเคาท์เตอร์เตรียมอาหารชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/38094/nws/13