ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษืทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษืทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษืทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) 

สามารถเข้าดูนรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/38097/nws/13