ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือแนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือแนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือแนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) 

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/38098/nws/13