ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2563 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 (ห้องรับรอง)

ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2563 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 (ห้องรับรอง)


ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2563 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 (ห้องรับรอง) กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป

เอกสารแนบ

Untitled_20200114_170736

ขนาดไฟล์:0.70 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 39 ครั้ง