ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 หน่วยงาน สำนักเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ( สำนักเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 หน่วยงาน สำนักเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ( สำนักเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 หน่วยงาน สำนักเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ( สำนักเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/38129/nws/13

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง