ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีแห้งชนิด A B C เพื่อบรรจุดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 24 ถัง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีแห้งชนิด A B C เพื่อบรรจุดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 24 ถัง

ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด (ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง) โยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 19,260 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ไว้แล้ว

เอกสารแนบ

32

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง