ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง แผนการจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ MASTER BOX จำนวน 1 EA

เรื่อง แผนการจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ MASTER BOX จำนวน 1 EA

 เรื่อง แผนการจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ MASTER BOX จำนวน 1 EA จำนวนเงินงบประมาณ 1,990,600 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

37-1

ขนาดไฟล์:0.48 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง