ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง แผนการจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ FUEL CONTROL UNIT จำนวน 1 EA

เรื่อง แผนการจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ FUEL CONTROL UNIT จำนวน 1 EA
 
เรื่อง แผนการจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ FUEL CONTROL UNIT จำนวน 1 EA จำนวนเงินงบประมาณ 1,420,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

37-2

ขนาดไฟล์:0.48 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง