ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง แผนการจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถและห้องเก็บพัสดุ (สำหรับเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ด้านการบิน น้ำมันเชื้อเพลิง JET A-1 จอดรถยนต์) จำนวน 3 หลัง

เรื่อง แผนการจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถและห้องเก็บพัสดุ (สำหรับเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ด้านการบิน น้ำมันเชื้อเพลิง JET A-1 จอดรถยนต์) จำนวน 3 หลัง

เรื่อง แผนการจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถและห้องเก็บพัสดุ (สำหรับเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ด้านการบิน น้ำมันเชื้อเพลิง JET A-1 จอดรถยนต์) จำนวน 3 หลัง จำนวนเงินงบประมาณ 1,371,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

37-4

ขนาดไฟล์:0.48 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง