ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ตามที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีโครงการเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ตามที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีโครงการเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ตามที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีโครงการเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/38131/nws/13

เอกสารแนบ

03

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง