ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/38132/nws/13

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดจันทบุรี2 ป้าย

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง