ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

Image150120145722

ขนาดไฟล์:0.78 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 113 ครั้ง